Hadepol Flexo jest beneficjentem środków unijnych.
Realizuje projekt w podziałaniu: 3.3.2 "Kredyt na innowacje technologiczne"
Szczegółowe informacje zamieszczane będą w zakładce "Przetargi"


Paper products

Film products